KIJCK. Makelaars
Bekijk alle artikelen

Huizenmarkt 2024: wat te verwachten?

De huizenmarkt in 2024 gaat naar verwachting weer een flinke boost krijgen. De daling in 2023 is alweer stopgezet, want door de dalende rente wordt de vraag naar nieuwe woningen weer verhoogt. Kortom: hogere huizenprijzen.

Wat kun je precies verwachten van de huizenmarkt en de huizenprijzen in 2024?

Huizenprijzen 2024 stijgen

Zoals gezegd stijgen de huizenprijzen weer iets. Logisch, want door een lagere rente is er meer mogelijk qua leencapaciteit.

Hoewel de verwachting is dat de huizenprijzen in 2024 nog niet op het niveau van 2022 gaan zitten, schuren we hier wel dicht tegenaan. Volgens de Rabo-economen stijgen de huizenprijzen in 2024 gemiddeld met 4,5% om dit vervolgens in 2025 opnieuw te doen.

Prijsverwachting en koopverwachting volgens Rabo-economen.

Ook de economen van ING verwachten dat de huizenprijzen dit jaar stijgen. ING Research denkt dat de verdere loonstijging en de aanhoudende krapte de belangrijkste drijfveren voor de verwachte stijging zijn.

Tegelijkertijd verwachten ze dat de krapte nog iets zal toenemen, omdat de groei van het aantal huishoudens de verwachte nieuwbouwproductie overstijgt. Hierdoor neemt de druk op de prijzen verder toe.

Hypotheekrente 2024

Dit blijft enorm lastig te voorspellen. De meeste experts zijn het er wel over eens dat de rente ten opzichte van 2023 niet gaat stijgen. De hypotheekrente blijft stabiel of gaat ligt dalen.

De eerste tekenen zijn in ieder geval positief. De dalende trend van de laatste weken van 2023 wordt voorgezet. De daling gebeurt omdat de rentes op de kapitaalmarkt ook omlaag gaan. Op deze markt lenen banken geld van andere geldverstrekkers, zoals beleggers.

Als de banken minder rente hoeven te betalen aan deze beleggers, kunnen ze ook de rente voor hun klanten verlagen. Dat is goed nieuws voor jou als huizenkoper, want het betekent dat je mogelijk minder rente betaalt op je hypotheek.

Wijzigingen in 2024

Uiteraard staan er ook weer een hoop wijzigingen te gebeuren wat betreft wetten en regelgeving. NVM heeft hier al een handig overzicht voor gemaakt. Hieronder lees je kort de belangrijkste wijzigingen:

Omgevingswet 2024

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd.

De aanpassingen aan de Omgevingswet raken ons allemaal. In essentie betekent het dat deze wet de regels voor onze fysieke leefomgeving, zoals bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, samenbrengt en vernieuwt. Dit is belangrijk voor jou, omdat 26 bestaande wetten deels of geheel opgaan in deze nieuwe Omgevingswet. Het is een grote verandering die invloed heeft op hoe we onze omgeving vormgeven en beschermen.

Woningwaardegrens € 510.000

Om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling bij het kopen van een woning, moet de koopsom onder een bepaalde grens blijven, de woningwaardegrens. In 2023 was deze grens € 440.000,-, maar voor 2024 is dit bedrag verhoogd naar € 510.000,-. Als je tussen de 18 en 35 jaar oud bent en een huis koopt, hoef je tot deze grens geen overdrachtsbelasting te betalen, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit is een fijne meevaller voor jonge huizenkopers!

NHG stijgt naar € 435.000

Vanaf 1 januari 2024 gaat de NHG-grens omhoog naar € 435.000, een stijging ten opzichte van de huidige grens van € 405.000 in 2023. Als je extra geld leent voor energiebesparende maatregelen, ligt de grens zelfs op € 461.100.

Deze verhoging maakt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) toegankelijker voor meer woningkopers. De kosten voor het afsluiten van een hypotheek met NHG blijven 0,6% van het hypotheekbedrag. Dit is goed nieuws als je overweegt een huis te kopen met een NHG-hypotheek!

KIJCK makelaars

Jubelton verdwijnt

Plannen om je huis te verkopen aan je kind? Vanaf 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor een eigen woning, ook bekend als de ‘jubelton’, volledig afgeschaft. In 2023 is deze vrijstelling al verlaagd tot € 28.947.

Er blijft echter een reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling bestaan voor kinderen tussen 18 en 40 jaar, welke in 2024 € 31.813 zal zijn. Interessant is dat dit bedrag nu ook gebruikt kan worden voor de eigen woning, aangezien er geen specifieke bestedingsverplichting aan verbonden is.

Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag 2024

Vanaf 2024 wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag verlaagd met € 34,67 per maand. Hierdoor zal de maandelijkse huurtoeslag voor de meeste huurders effectief met dit bedrag stijgen, wat neerkomt op een jaarlijkse verlaging van € 416,04.

💡 Let op: vanaf 2025 zal deze verlaging geleidelijk iets worden teruggedraaid, tot € 31,79 in 2029. Dit is een belangrijke stap om armoede, vooral onder kinderen, tegen te gaan.

Leennormen omhoog in 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden de regels voor het verkrijgen van een hypotheek op enkele punten aangepast. Huishoudens krijgen meer leenmogelijkheden voor het kopen van een energiezuinige woning en voor het verduurzamen van hun huidige woning.

Ook verandert de manier waarop een studielening invloed heeft op de maximale hypotheek voor oud-studenten: deze wordt nu bepaald op basis van de daadwerkelijke maandlasten van de studielening. Daarnaast krijgen alleenstaanden meer leenruimte.

Betaalbaarheidsgrens verhoogd naar € 390.000 in 2024

Het kabinet streeft ernaar om tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen te realiseren, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn. Voorheen werd de oude NHG-grens van € 355.000 als maatstaf voor betaalbare koopwoningen gebruikt.

Vanaf 2023 is deze losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. In 2024 wordt de betaalbaarheidsgrens geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex, waardoor deze stijgt naar € 390.000. Deze aanpassing is mede dankzij de inspanningen van de NVM, omdat de huidige betaalbaarheidsgrens bouwprojecten financieel lastig maakte.

KIJCK. Makelaars en onze verwachtingen

Bij KIJCK. Makelaars zijn we ons bewust van de huidige trends in de woningmarkt, vooral hoe de dalende rente de vraag naar woningen verhoogt. Dit maakt het voor jou, uitdagender om jouw plek in de markt te vinden.

Met zoveel kopers en een beperkt aanbod van huizen, is het vechten om een plekje. Wij verwachten dat deze situatie het komende jaar zal voortduren, en daarom zijn we hier om jou te ondersteunen bij deze uitdaging.

Energielabel in 2024

Ook zijn we alert op het toenemende belang van het energielabel in de woningmarkt. We zien dat je dit jaar meer kunt lenen met een hoger energielabel. Hoewel dit een stimulans is voor duurzamere woningen, had het beleid gericht kunnen zijn op het ondersteunen van kopers van minder duurzame huizen om deze te verduurzamen.

Bij KIJCK. Makelaars begrijpen we dit dilemma en bieden daarom een extra service aan: het regelen van een energielabel bij de verkoop van je woning. Zo ben je verzekerd van een eerlijke en transparante verkoop en kun je, indien nodig, ook plannen maken voor duurzaamheidsverbeteringen.

Ons doel bij KIJCK. Makelaars is om jou blij te maken. We staan voor je klaar met de kennis, tools en persoonlijke ondersteuning om jouw woonwensen waar te maken, ongeacht de uitdagingen van de markt.

KIJCK. makelaars - dé makelaar met 1 vast tarief

Meer weten over onze unieke werkwijze? Neem vrijblijvend contact met ons op.

KIJCK. makelaars
Geschreven door KIJCK. makelaars

Laatst geupdate:

Team KIJCK. Makelaars