KIJCK. Makelaars
Bekijk alle artikelen

Wat betekent verkocht onder voorbehoud eigenlijk?

Stel je eens voor: je ziet je droomhuis op Funda.nl staan. Nog voordat je kunt nadenken over een bieding zie je dat dit huis is “verkocht onder voorbehoud”. Wat betekent verkocht onder voorbehoud precies, en wat betekent dit voor jouw kans op het droomhuis?

Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud betekent dat een koper reeds een koopovereenkomst heeft getekend. Toch wordt de woning niet van de woningmarkt afgehaald. Wettelijk gezien hebben beide partijen namelijk 3 werkdagen bedenktijd voordat een contract definitief en bindend wordt.

Mocht een van de twee partijen de koop niet door laten gaan dan is het handig dat een woning nog beschikbaar blijft voor meer potentiële kopers. 

Ontbindende voorwaarden

Naast deze drie dagen bedenktijd zijn er ook nog ontbindende voorwaarden. Voordat de verkoop definitief rond is moet er een aantal dingen geregeld worden, hoofdzakelijk de hypotheek en de bouwtechnische keuring. 

Verkocht onder voorbehoud van financiering

Voordat een woning verkocht is, moet de koper eerst de financiering rond hebben. In het voorlopige koopovereenkomst staat aangegeven hoe lang de koper de tijd heeft om de juiste hypotheek te krijgen, meestal is dit ergens tussen de 6 en 8 weken.

Krijgt de koper het niet rond na deze termijn? Dan wordt de koopovereenkomst ontbonden en komt de woning weer vrij op de woningmarkt.

De ‘voorlopige’ koper krijgt dan meestal wel een boete, bij wijze van schadevergoeding. Meestal is dit ongeveer 10% van de koopsom! Het is dus belangrijk om zeker te weten dat de hypotheek die je kunt krijgen hoog genoeg is om een nieuwe woning mee te financieren. 

Voorbehoud bouwtechnische keuring

Soms heeft een koper ook nog een bouwtechnische keuring opgenomen in het voorlopige contract. Dit is een soort van garantie voor de koper, waarbij hij/zij kan afzien van de koop als er blijkt dat er direct noodzakelijk herstel nodig is of nog verregaand achterstallig onderhoud bijgewerkt moet worden. 

In het contract staat dan bijvoorbeeld dat de maximale noodzakelijke bouwkosten 7.500,- euro mogen bedragen, anders kan het contract alsnog ontbonden worden.

Voorbehoud verkoop eigen woning

Sommige voorlopige koopovereenkomsten hebben ook een clausule toegevoegd waarin staat dat eerst de woning van de koper verkocht moet worden, voordat de koop definitief wordt. Dit wordt vaak gedaan vanwege een bepaalde financiële zekerheid die een koper wil.

Lukt het een koper niet om hun woning (binnen een bepaald tijdsbestek) te verkopen? Dan kan de huurovereenkomst worden ontbonden. 

Hoe lang kan een huis verkocht onder voorbehoud staan?

Wettelijk gezien heb je drie dagen bedenktijd. In de praktijk zie je dat de duur van de voorbehoudsperiodes kan variëren, maar er zijn enkele algemene richtlijnen:

  1. Voorbehoud van Financiering: Dit is de meest voorkomende voorwaarde. Meestal krijgen kopers 6 tot 8 weken de tijd om hun financiering rond te krijgen. Deze periode kan soms verlengd worden, afhankelijk van overeenkomst tussen koper en verkoper.
  2. Voorbehoud van Bouwkundige Keuring: Als de koper een bouwkundige keuring wil laten uitvoeren, wordt hier vaak een kortere termijn voor afgesproken, zoals 1 tot 3 weken. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de keurder en de afspraken tussen koper en verkoper.
  3. Voorbehoud van Verkoop Eigen Woning: Dit voorbehoud is minder gangbaar en de duur ervan varieert sterk. Het kan gaan om een periode van enkele maanden, waarin de koper tijd krijgt om zijn eigen huis te verkopen.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze termijnen onderhandelbaar zijn en afhankelijk van de situatie en de afspraken tussen de koper en verkoper kunnen variëren.

Na het verstrijken van de voorbehoudsperiode wordt de koop definitief, tenzij de koper binnen deze periode aantoont dat aan de voorwaarden niet kan worden voldaan. Het is daarom cruciaal voor zowel kopers als verkopers om zich bewust te zijn van deze termijnen en de implicaties ervan.

Als ervaren makelaar hebben wij hier al enorm veel ervaring mee. Wij adviseren hierin altijd en denken met beide partijen mee zodat het verkoopproces naar wens verloopt.

kijck makelaars verkocht onder voorbehoud

Hoe vaak gaat verkocht onder voorbehoud niet door?

Verkocht onder voorbehoud gaat vrijwel nooit door. Exacte cijfers hierover zijn niet te vinden. Dit komt doordat veel van deze informatie privé is tussen koper en verkoper.

Ook is dit sterk afhankelijk van de huizenmarkt op dat moment. Het percentage verkopen dat niet doorgaat na een ‘verkocht onder voorbehoud’ situatie varieert en is afhankelijk van bijvoorbeeld de staat van de huizenmarkt, economische omstandigheden, en de specifieke voorwaarden van de koop.

In een stabiele of sterke huizenmarkt, waar financiering relatief gemakkelijk te verkrijgen is en huizenprijzen stabiel of stijgend zijn, is de kans kleiner dat een verkoop onder voorbehoud niet doorgaat. In dergelijke markten kunnen kopers vaak de benodigde financiering verkrijgen en voldoen aan andere voorwaarden.

Echter, in een zwakkere markt of tijdens economische onzekerheid, zoals een recessie, kan het vaker voorkomen dat verkopen onder voorbehoud niet doorgaan. In deze tijden is het vaak lastiger een financiering rond te krijgen.

Wat betekent dit voor jou?

Zoals hierboven wordt aangegeven: er zitten nogal wat haken en ogen aan het kopen van een huis, en de kans bestaat dat een voorlopige koopovereenkomst wordt ontbonden en het huis weer op de markt vrijkomt.

Om deze reden staat de woning nog op Funda, je kunt in principe nog steeds aangeven dat je interesse hebt. Sterker nog, sommige verkopers houden nog steeds bezichtigingen. Het is echter niet meer mogelijk om een bod uit te brengen, maar als het voorlopige contract ontbonden wordt ben jij dan de eerste in de rij.

Het is natuurlijk altijd verstandig om, als je interesse hebt, te informeren naar de mogelijkheden. Vergeet niet dat een huis niet voor niets nog steeds op Funda staat. Nee heb je, ja kun je krijgen!

Heb je interesse in een koopwoning? Neem een KIJCK.je op onze aanbodpagina!

KIJCK. makelaars
Geschreven door KIJCK. makelaars

Laatst geupdate:

Team KIJCK. Makelaars